Fettfrysning

Fettfrysning, Cryolipolys

Fettfrysning är en vetenskapligt bevisad metod för permanent reducering av fettvävnad som inte reagerar på kost och träning. Fettfrysning kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett enkelt och effektivt alternativ för att ta bort isolerade fettdepåer.

Metoden går ut på att det sker en kontrollerad kylning av underhudsfettet genom en s.k. selektiv lipolys.


Hur går fettfrysning till?

Vid fettfrysning använder vi ett eller två handstycken för att suga in fettvävnad. Man lägger en skyddsduk på huden under handstyckena och startar behandlingsschemat. Under pumpande vakuum kyler man ner fettvävnaden till minus 10 grader och förstör fettcellerna.

Revolutionerande fettreducering med fettfrysning – fettceller dör av kyla

Vetenskaplig forskning har visat att fettceller är mycket känsligare för nedfrysning än andra vävnader i kroppen. Fettceller dör vid -8 grader och detta kan man utnyttja för att minska fettdepåer utan vare sig fettsugning eller annan operation. Behandlingen, s.k. cryolipolys, görs genom att man suger in fettdepån i ett munstycke med vakuum och kyler ner fettcellerna under en timma. Resultatet blir att fettcellerna långsamt dör genom så kallad apoptos, naturlig celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Under 1-2 månader efter behandlingen försvinner fettcellerna successivt och behandlingsresultatet består för gott. I genomsnitt försvinner 20% till 25% av fettet redan efter en enda behandling. Dock är resultatet individuellt för varje kund och det är viktigt att man dricker ca 1,5 l vatten per dag och att man tränar så man svettas ca 1 månad efter behandlingen. Det lämnas inga garantier för att man uppnår en minskning med 20-25%. Detta eftersom alla kroppar är olika.

Vi har den bästa utrustningen för fettfrysning

Man kan behandla två områden samtidigt. Vi kyler ner fettet till mellan -8 till -10 grader. Handstyckena har kanter av mjuk medicinsk silikon som ger naturlig avgränsning och perfekt passform. Ett justerbart vakuumprogram där man successivt suger fast handstycket gör att behandlingen inte är smärtsam trots att handstyckena fäster mycket bra.

Vi arbetar med Coolshaping RS 1. Coolshaping har marknadens absolut bästa maskiner.

(Bilder på Coolshaping)

Frågor och svar om fettfrysning:

Hur många behandlingar behövs?

Det varierar beroende på hur tjockt fettet är. Vanligast är 1-2 behandlingar av ett område, man kan göra 3 behandlingar. Vid en behandling kan ungefär 20-25% av fettvävnaden försvinna. Färdigt resultat ser man inom 6-12 veckor efter behandling. Det måste gå minst 6-8 veckor mellan varje behandling.

Hur lång tid tar en behandling?

Behandlingen tar en timme. Följande behandling sker efter tidigast 8 veckor.

Vem passar behandlingen för?

Cryolipolys är en metod för fettreducering på områden som mage, kärlekshandtag, armar, höfter, lår och knän där du har svårt att få de rätta formerna av endast kost och träning.

Hur känns behandlingen?

Du känner en vakuumeffekt som orsakas av att hud och fett sugs in i maskinen. I början känns det kallt i det behandlade området, men det brukar avta under tiden du behandlas. Efter behandlingen är du oftast röd och bedövad men det avtar och återgår snabbt till det normala. Det kan även uppstå blåmärken som kan sitta några dagar upp till några veckor efter behandlingen.

Vad är fördelen med fettfrysning?

Fördelen är att fettfrysning är en icke-operativ fettreduceringsmetod där du varken behöver narkos eller lokalbedövning och inte heller någon form av medicinering för att uppnå resultat. Du behöver ingen sjukskrivning och kan vara aktiv efter behandlingen.

Är resultaten permanenta?

Fettceller som är förstörda är borta för alltid. Normalt bildar inte kroppen heller nya fettceller. Däremot kan gamla fettceller bli större med tiden om du intar för många eller förbrukar för få kalorier. Generellt sätt är det mycket lättare att behålla den kroppsform du vill ha efter en fettfrysningsbehandling.

Välkommen!!