Priser

Priser

För aktuella priser vänligen gå in på bokadirekt.se.:

https://www.bokadirekt.se/places/laserskincare-2276924h-regel vid avbokning

Uteblivet besök måste avbokas senast 24 h innan avtalad tid. Annars utgår full debitering av besöket.

På grund av hög belastning på våra Terapeuter har vi policyn att uteblivet besök måste avbokas senast 24 h innan avtalad tid. Annars utgår full debitering av besöket.

Vid akut sjukdom skall sjukintyg uppvisas.